Menu
Your Cart

Όροι και Προϋποθέσεις


Όροι Χρήσης

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιβεβαιώνεται από τρία στάδια προκειμένου να διασφαλιστούν 
1oν κατά την συμπλήρωση-υποβολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας η οποία επέχει θέση σύμβασης πώλησης (όπως διέπεται διέπονται από τον νόμο 2251/1994 και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003)
2oν κατά την αποδοχή των όρων αγοράς/πώλησης
3oν με τηλεφωνική επικοινωνία ή/και αποστολή email κατά την οποία διασταυώνονται τα προιόντα της παραγγελίας και τα στοιχεία αποστολής.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής). Η παραγγελία επεξεργάζεται και εκτελείται συνήθως μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα, συνεπώς ακύρωση δε δύναται να γίνει μετά το πέρας αυτής.

Η αίτηση/ειδοποίηση για ακύρωση παραγγελίας γίνεται είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είτε τηλεφωνικά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παραγγελίας χρειάζεται να δηλώσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ και κατά περίπτωση ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, αριθμό πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικό ασφαλείας.

Όλα αυτά τα δεδομένα τα χρησιμοποιεί η εταιρεία αποκλειστικά προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραγγελία ή/και την εξόφλησή της και δεσμέτεται στα πλαίσια του Ν. 2472/1997, άρθρο 7Α ότι με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλύψει, δεν θα δημοσιεύσει και δεν θα τα πωλήσει σε τρίτους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια-προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών που γίνονται μέσα από την ιστοσελίδα της και το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας από τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω των οποίων γίνεται η χρέωση/πίστωση των πιστωτικών σας καρτών. Με τα εργαλεία αυτά, που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τις online εμπορικές συναλλαγές, επιτυγχάνεται η κρυπτογράφηση των προσωπικών σας δεδομένων και η διασφάλισή τους. Με αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή τους ή η αλλαγή τους κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο από τρίτους.

Πέρα από τα πρωτόκολλα ασφαλείας των τραπεζών που χρησιμοποιούνται η εταιρεία έχει δικά της πρωτόκολλα – συστήματα - διαδικασίες που τηρούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της που αποτρέπουν την κλοπή τους ή την κακόβουλη διαχείρισή τους. Ειδικά τα τα τραπεζικά δεδομένα, που χρειάζεται να δηλώσετε, η εταιρεία τα διαγράφει άμεσα και οριστικά από τα αρχεία της.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της SUN ENERGY SOLUTION IKE και είναι Δικαίωμα Πνευματικής της Ιδιοκτησίας.  Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα SUN ENERGY SOLUTION ή SES είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η SUN ENERGY SOLUTION IKE, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. 
Η SUN ENERGY SOLUTION ΙΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.